[1]
Ziman, Z.Z. 2021. NILAI FILOSOFIS DAN SPIRITUAL DALAM TRADISI BAUMO MASYARAKAT KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANGHARI. TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin. 19, 2 (Mar. 2021), 188–213. DOI:https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.124.