(1)
Muslih, M. K. .; Zarkasyi , A. F. .; Rohman, A. .; Nur Rifa Da’i, R. A. . IDEOLOGI ZIONISME DALAM TIMBANGAN TEOLOGI ISLAM: KAJIAN ATAS RASISME DALAM PEMIKIRAN ZIONISME. TJD 2021, 20, 269-303.