[1]
M. K. . Muslih, A. F. . Zarkasyi, A. . Rohman, and R. A. . Nur Rifa Da’i, “IDEOLOGI ZIONISME DALAM TIMBANGAN TEOLOGI ISLAM: KAJIAN ATAS RASISME DALAM PEMIKIRAN ZIONISME”, TJD, vol. 20, no. 2, pp. 269–303, Dec. 2021.