Ziman, Z. Z. “NILAI FILOSOFIS DAN SPIRITUAL DALAM TRADISI BAUMO MASYARAKAT KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANGHARI”. TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, vol. 19, no. 2, Mar. 2021, pp. 188-13, doi:10.30631/tjd.v19i2.124.